De Morgenster

Bij de morgendienst van 12 augustus in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst zullen we lezen uit het evangelie van Matteüs 14:22-33. Dat verhaal kennen we als ‘Jezus die over het water liep’. We lezen hoe Petrus Christus herkent en vanuit geloof over het water naar de Heer wil lopen. In een moment van twijfel en angst gaat Petrus kopje onder. We zijn gewend om in dit verhaal vooral te kijken naar het wonder van het ‘over water lopen’, maar in deze dienst zullen we horen dat het ‘lopen over water’ slechts een onbelangrijk detail is. Het gaat over de Heer, die ons serieus neemt in onze twijfel en ongeloof.

Ds. D. Pranger.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Voorganger: Ds Dick Pranger
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Louis Lodder
Er is kindernevendienst voor de groepen: 1 t/m/8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
v: Ons begin is in de naam van de levende God
a: die liefde is en grond van ons bestaan
v: die genadig is en ruimte geeft
a: die ons verlicht en draagt.
v: Vrede zij u.
a: De wereld zij vrede. Amen. 
 • Aanvangslied: Lied 908: 1, 2 en 7
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming                                                                                                                                  v.: zo bidden en zingen wij: (lied 301g) v.: door Jezus Christus onze Heer. g.: Amen.
 • Loflied: Lied 885: 1 en 2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 130
 • Een pelgrimslied : Uit de diepte roep ik tot u, Heer
 • Zingen: Lied 800: 1, 4 en 5
 • Lezing: Mattheüs 14: 22 – 33
 • Zingen: Lied 825: 1, 4 en 5
 • Uitleg en verkondiging: “Twijfel en ongeloof”
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 840: 1, 2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen en bloemenbestemming
 • Gebeden     v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de Diaconie.
 • Slotlied: Lied 791: 1, 2, 5 en 6
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk.
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714