De Morgenster

Viering Heilig Avondmaal zondag 26 augustus in de Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst gaat ds. Birke Rapp voor. Het thema is Het broodnodige voor allen.

Organist: Arie de Bruijn
Lector: Jolijn van Eersel
m.m.v.: Willem Vlot (piano) en de zanggroep
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Er is tevens jeugdkerk
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

U bent van harte welkom.

Liturgie:

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Ps. 146: 1,4 en 5
 • we gaan zitten
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming v. … zo bidden en zingen wij: (lied 301g)
 • Loflied: Lied 413:1,2 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x) in canon
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: 2 Koningen 4,42-44
 • Zingen: Lied 103e (3x)
 • Prijs de Heer, mijn ziel, en prijs zijn heil’ge naam. Prijs de Heer, mijn ziel, die mij het leven geeft
 • Lezing: Markus 8,1-9
 • Zingen: Lied 383: 1,2,3,4 en 5
 • Uitleg en verkondiging: Het broodnodige voor allen
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 975: 1, 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

TAFEL VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen van brood en wijn zingen: Lied 385:1,2,3 en 4
 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Lied 405,1: Heilig, heilig, heilig
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling Tijdens de uitdeling zingen wij:
 • ‘Eet dit brood’ met de zanggroep. refrein 1e keer zanggroep 2e keer gemeente:
 • Lied 378 helemaal)
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor I.K.A.A. (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Arbeid)
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714