De Morgenster

Bij de morgendienst van 2 sept. in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Thema: "Ga open"

In deze dienst gaat ds. J.E. Schelling uit Woerden voor.
 

Er is startdienst voor alle groepen van de kinder-nevendienst in de grote zaal.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers

Gemeenteleden die meedoen aan de Tientjesactie van de diaconie laten hun talenten zien bij het koffie drinken.

Van harte uitgenodigd.

Liturgie:

Voorganger: Ds. J.E. Schelling uit Woerden
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Marian van den Bos

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 89: 1
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming
 • Loflied: Lied 216

ROND HET WOORD

 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 7:31-37
 • Zingen: Lied 534: 1, 2 en 4
 • Uitleg en verkondiging: Ga open!
 • Katy Perry–Chain to the rhythm
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 316: 1 en 4

 GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen en bloemenbestemming
 • Gebeden       v.: … zo bidden en zingen wij: (lied 368g)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid.
 • Slotlied: Lied 978: 1, 2 en 4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Diaconie.
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714