De Morgenster

Bij de morgendienst van 16 sept. in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen de komende weken een aantal genezingsverhalen uit het Marcusevangelie. Deze keer Marcus 9:14-29. Leest u het thuis eens door. Het is een rijk verhaal. We horen over een vader die zijn zoon bij Jezus brengt. Wat heeft die zoon? Jezus spreekt over ‘een geest die doof en stom maakt’. Het viel mij op dat Jezus het zo benoemt tegen een achtergrond van kakelende mensen die allemaal hun gelijk wilden halen. Zou het een met het ander te maken kunnen hebben?
Het thema: Een verstikkende geest.

Piet van Die.

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Willem Vlot
Lector: Marieke Bakema
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 84: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming en gloria: Lied 299j

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x; met piano en in canon)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 9,14-29
 • Zingen: Lied 534
 • Uitleg en verkondiging: Een verstikkende geest
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Gezang 487 (uit het oude liedboek)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 909
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

 

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714