De Morgenster

Bij de morgendienst van 23 sept. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Kinderen worden tegenwoordig opgevoed als prinsjes en prinsesjes, wordt wel gezegd. Daar zit iets in. Tegelijk is er geen tijdperk geweest waarin zo breed aan het licht komt dat kindermisbruik wijdverbreid is. De wereld is nog lang geen veilige plek voor kinderen. Of het dat ooit zal worden? Het zijn punten die als vanzelf boven komen bij de lezing van vanmorgen: Marcus 9:30-37. We horen hoe Jezus een kind in het midden van de kring van zijn leerlingen plaatst. Het thema: ‘Het kind in ons midden’.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Erik Andeweg
M.m.v: Ferdy van de Bos (piano)
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 8: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming en gloria: Lied 299j

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x; in canon, met piano)
 • Gebed van de zondag
 • Eerste lezing: Marcus 9,30-37
 • Zingen: Lied 315: 1
 • Tweede lezing: Jacobus 3,16-4,6
 • Zingen: Lied 997: 1 - 4
 • Uitleg en verkondiging: Het kind is de norm
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 782

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:          ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 839: 1, 2 en 3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714