De Morgenster

Thomasviering 30 september in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 Vandaag is er een van de vier jeugddiensten van het jaar. Deze keer willen wij hiervan een Thomasviering maken. Een Thomasviering is een alternatieve dienst die oorspronkelijk uit Finland komt, maar ook al vele jaren in Nederland wordt gehouden. Het thema van onze Thomasviering is ‘Over grenzen kijken’.
De Schriftlezing komt uit Markus 1:16-20, de roeping van de eerste discipelen. In de dienst verkennen wij samen met jong en oud waar onze grenzen liggen, wat grenzen met mensen doen en hoe je grenzen kunt overwinnen. De dienst is voorbereid met de leiding van de jeugdkerk en ook Creative zal in deze dienst passende stukken spelen.
De kinderen blijven in de dienst
Er is tevens jeugdkerk
Birke Rapp.
Liturgie:
Voorganger: ds. Birke Rapp
M.m.v.: Creative en Willem Vlot
Thema: Over grenzen kijken
De kinderen blijven in de dienst
Er is tevens jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Creative speelt
 • Moment van stilte
 • Lied op de beamer: Over de muur van Klein Orkest
 • Welkom en stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Kaars wordt aangestoken
 • Bemoediging en groet
 • Zingen: Lied 458 Zuivere vlam, verdrijf met je licht de angsten van ons hart
 • Over de dienst: Over grenzen kijken
 • Zingen Lied: Heer u bent mijn leven
 • Gedicht van Toon Tellegen: Een streep
 • Kyriegebed
 • Zingen Lied: Deze kleine wereld (eerste couplet en refrein band, rest allen)

ROND HET WOORD

 • Inleiding op de lezing
 • Lezing: Marcus 1,16-20
 • Zingen: Lied 531,1.2.3
 • Het Hoge Woord: een korte toelichting van de tekst
 • Zingen Lied: Wil je opstaan en mij volgen (Iona 40,1.2.3.5 – eerste couplet band, rest allen)
 • Inleiding Heilige Chaos: wat is er allemaal te doen?
In de kerk (gebedsmuur, voorbeden schrijven, kijken, inburgeringscursus),
in de hal (creatieve tafel: schilderen en vlaggen maken),
in de kerkenraadskamer (meditatief kijken) en in de keuken (wereldhapjes maken)
 
 • Heilige Chaos (+/- 20 minuten) – er klinkt muziek
 • De Heilige Chaos wordt beëindigd met het lied:
 • Heer wijs mij uw weg van Sela. (er mag meegezongen worden bij het derde couplet)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (met de voorbeden van de gemeente)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
 • Luisterlied tijdens de collecte: Pak maar mijn hand van Nick en Simon
 • Gedicht: Hoe ga ik verder
 • Slotlied: Doe vandaag een wonder
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Creative speelt

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714