De Morgenster

Bij de dienst van 7 oktober in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

 

 

Het is vandaag Israëlzondag. Maar dat is zo langzamerhand een beetje problematische zondag aan het worden. Van verschillende zijden wordt er bezwaar tegen gemaakt. Omdat mensen denken dat het om de stáát Israël gaat. Of omdat ze (zoals sommige predikanten) bezwaren hebben bij een bijzondere band tussen christendom en één andere religie. Ik zal daar op ingaan. Maar vooral vanuit de lezing: Maleachi 2:10-16. En van daaruit kwam ik op een bijzonder verhaal van vandaag. Het thema: Een joodse bruiloft.

Piet van Die.

Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
M.m.v: Sign of Light
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
 
Liturgie:
VOORBEREIDING
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b (Nederlandse tekst, met Sign of Light; 1ste keer Sign of Light; 2de keer gemeente)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 87: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming: Lied 1005 (met Sign of Light)
 • Een gedicht
 • Loflied: Lied 150a: 1 en 2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Sign of Light: Heer, wijs mij de weg
 • Lezing: Maleachi 2,10-16
 • Zingen: Lied 322
 • Uitleg en verkondiging: Een joodse bruiloft (1)
 • Zingen: Lied 320: 1
 • Uitleg en verkondiging: Een joodse bruiloft (2)
 • Zingen: Lied 770: 2,3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Elisabeth Soetendal - van der Meer
 • Zingen: Lied 753: 1, 2 en 3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden        v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Kerk en Israël
 • Slotlied: Lied 1016: 1,2 en 3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714