De Morgenster

Bij de morgendienst van 14 okt. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Er zijn in het evangelie altijd van die teksten te vinden, die prikken en waar wij eigenlijk een beetje mee in onze maag zitten. De schriftlezing van vandaag, uit Marcus 10 vers 17-27 hoort er zeker bij. Het verhaal van de rijke jongeling die alles moet verkopen om Jezus te volgen. We horen, denk ik, allemaal de uitroep van de discipelen, die geschrokken roepen: Heer, wie kan daar aan voldoen? Ik wil mij vandaag ook aan dit verhaal wagen, wat zo goed aansluit bij de zoektocht van de moderne mens / gelovige, die alles zo goed onder controle lijkt te hebben en toch naar meer zoekt. Het thema: Zoektocht naar zekerheid.

Birke Rapp

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Ilse Joan van Engelen
M.m.v: Debra de Lange en Marga van Berkel (dwarsfluiten)

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 217,1.2.3.4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (lied 299j:1)
 • v.: … door Jezus Christus onze Heer.       g.:         Amen.
 • Loflied: Lied 867,1.2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Deuteronomium 15,1.2.7-11
 • Zingen: Psalm 119,1.2.13
 • Lezing: Marcus 10,17-27
 • Zingen: Lied 843,1.2.3.4
 • Uitleg en verkondiging: Loslaten om te kunnen geloven
 • Meditatieve muziek: Badinerie van J.S. Bach
 • Zingen: Lied 836,1.2.4.5

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:          ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor faciliteiten voorschoolse opvang in Rwanda.
 • Slotlied: 416, 1 allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714