De Morgenster

Bij de morgendienst van 21 oktober in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze zondag vieren wij het Avondmaal. Diakenen spelen daarbij een belangrijke rol. Ze zijn een beeld van de diaken die Jezus zelf is. Want diaken betekent: dienaar. Dat is uitgerekend het woord dat Jezus voor zichzelf gebruikt: ‘Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen.’ Hij wil niet op een voetstuk staan. Hij wil geen idool zijn. We lezen het in Marcus 10:32-45. Ik moest bij het lezen daarvan ook denken aan een liedje van Acda en De Munnik: ‘Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan.’ Wie weet gebruik ik het nog. Het thema: Voetstuk.

Piet van Die.
Avondmaalscollecte:
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Wilma Kuntz
Piano: Mark Kuntz

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 107: 1,2 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming .. zo bidden en zingen wij: (lied 299j:1)
 • Loflied: Lied 413: 1 en 2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x; met piano)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Marcus 10,32-45
 • Zingen: Lied 569
 • Uitleg en verkondiging: Voetstuk
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: 'Ik hoorde hoe Hij tot mij sprak'
 • Tekst: Sytze de Vries, naar Horatius Bonar melodie Lied 706

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk

 TAFEL VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 385 (met piano)
 • Nodiging (voor alle tafelgebeden)
 • De lofprijzing
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling
 • Tijdens de uitdeling zingen we Lied 393 en 379
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 534
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714