De Morgenster

Bij de morgendienst van 28 okt. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Dit is een doopdienst. Er zullen drie kindjes uit onze gemeente gedoopt worden (zie: ‘Uit de wijken’). We lezen Psalm 131. Ik heb die lezing weleens eerder gebruikt in een doopdienst. Maar zelfs over deze op een na kortste Psalm van alle (Psalm 117 is nog korter) kun je wel tien preken houden! Deze keer leg ik de nadruk op de aanhef: het is een lied voor onderweg. De dopelingetjes staan aan het begin van hun weg door het leven. We geven ze dit liedje mee. Het thema: Een liedje voor onderweg.
Piet van Die.

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om de doopouders te feliciteren. Daar is ook koffie, thee en fris.

Liturgie:

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (met Sign of Light; 2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 288
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (Lied 299j:1)
 • Loflied: Lied 150a: 1 en 2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (met piano, 2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 131
 • Zingen: Lied 131a
 • Uitleg en verkondiging: Een liedje voor onderweg
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 827: 1 en 2

DE DOOP

 • Als de dopelingen binnengebracht worden zingen we: Lied 357
 • Over de doop
 • Uitgieten doopwater, terwijl Sign of Light zingt: Wij zegenen jou
 • De doopouders komen naar voren
 • Presentatie en naamgeving
 • Doopgelofte
 • Zingen: Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
 • Wens van de ouders
 • Doop
 • Zingen: Lied 782
 • Aansteken doopkaarsen
 • Vraag aan de gemeente
 • Aanbrengen van de duiven met de namen op het doopbord
 • Zingen: Lied 781
 • Overhandiging geschenken

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714