De Morgenster

Bij de morgendienst van 4 november in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik kijk ernaar uit om weer een keer in De Morgenster te zijn. Op een bijzondere zondag, midden in het delegatiebezoek uit Rwanda. Ds. Jean-Marie Vianney Mukeshimana zal op deze morgen namens de delegatie in de dienst zijn en natuurlijk ruimte krijgen om iets te vertellen over zijn indrukken van Nederland. Het bezoek staat in het teken van ‘oud en jong, verbonden in geloof’. Ik zal zeker een verbinding maken met dat thema. Op welke manier? Ik stel voor dat u u laat verrassen. Op dit moment is het namelijk ook voor mij nog een verrassing. Het thema: Verbonden in geloof.

Annette Driebergen.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers. "Woekeren met je talenten" tijdens het koffie drinken.

Liturgie:

Voorganger: ds. Annette Driebergen
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Jolijn van Eersel
M.m.v: André Vogel
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: lied 287: 1, 2 en 5
 • Over de dienst
 • Gesprek met ds. Jean Marie van de Rwanda-delegatie
 • Gebed om ontferming zo bidden en zingen wij: (lied 299j:1)
 • v.: … door Jezus Christus onze Heer.  g.:  Amen.
 • Loflied: lied 304

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Schriftlezing OT: Numeri 11: 24-29
 • Zingen: psalm 19: 3
 • Schriftlezing NT: Marcus 9: 38-42
 • Zingen: lied 528: 1, 4 en 5
 • Uitleg en verkondiging: Verbonden in geloof
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: lied 848

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:           ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: lied 993: 1, 2, 3, 4 en 7
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714