De Morgenster

Bij de jeugddienst van 11 nov. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is vandaag exact 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Daar willen we in deze jeugddienst aandacht aan besteden. Misschien een beetje vreemd. De Eerste Wereldoorlog was lang geleden en Nederland was niet eens een betrokken partij. En dan: is het wel een thema voor een jeugddienst? Toch is de wereld nog steeds vol oorlog. Ik weet dat ook veel jonge mensen hun hart weleens vasthouden wanneer het gaat over alle dreigingen in deze tijd. Ik ga iets vertellen over een jongen die meevocht in de Eerste Wereldoorlog. We lezen Micha 4:1-5, een prachtig visioen van vrede. Het thema: Niet eens meer weten wat oorlog is.
Piet van Die.

M.m.v.: Sign of Light en Debra de Lange (dwarsfluit)

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
M.m.v.: Sign of Light en Debra de Lange (dwarsfluit)
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Voor de dienst: Sela – Breng ons samen

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b (2x)
 • Votum & groet - gezongen door Sign of Light 
 • Aanvangslied: U bent mijn schuilplaats, Heer (canon)
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming: Kyrie (door Sign of Light)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met…?
 • Als de kinderen weggaan: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Vreugde van mijn hart (door Sign of Light)
 • Lezing: Micha 4, 1-5.
 • Zingen: Lied 1005: 1-4
 • couplet 1 - vrouwen, couplet 2 - mannen
 • refrein en couplet 3 en 4 - allen
 • Uitleg en verkondiging: Niet eens meer weten wat oorlog is
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Blijf in mij

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden (als intro en acclamatie: Taizé - Wacht op de Heer)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
 • Slotlied: Lied 1010
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Uitleidend lied: Jezus’ liefde voor mij (door Sign of Light)

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714