De Morgenster

Bij de dienst van 25 nov. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het kerkelijk jaar zit er bijna op. Op de laatste zondag gedenken wij onze gestorven gemeenteleden en geliefden. Maar we doen dat niet zonder hoop. Die hoop putten we uit de vergezichten die de Schrift ons toont. Zoals Openbaring 7:9-17 waar de vensters naar een ongehoorde toekomst opengaan. Het zal goed komen, luidt de boodschap. Hoe? Door een lammetje dat herder wordt. Vreemde boodschap, want we zien nu nog precies het tegenovergestelde: de harde kracht van de dood en zijn trawanten houden huis in de wereld. Maar de hemel zet haar kaarten op een toonbeeld van kwetsbaarheid.
Het thema: Lammetje wordt herder van alle mensen.
Piet van Die.
Voorgangers  : ds. Birke Rapp en ds. Piet van Die
Organist        : Arie de Bruijn
M.m.v.          : Christel de Bruijn en John Peter Kuntz

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Een woning die zo ruim is: 1, 2, 3 en 6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 367d)
 • Loflied: Lied 725: 1, 2, 3 en 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 60,1-5 en 17-22
 • Lied: Lichtlied (soli en gemeente): 1e en 2e couplet sopraan en tenor; 3e couplet allen
 • Lezing: Openbaring 7, 9-17
 • Lied 728
 • Overweging: Lammetje wordt herder
 • Meditatieve muziek
 • De kinderen komen terug uit de nevendienst

GEDACHTENIS

 • Inleiding
 • Lied 730: 1 en 2
 • We noemen de namen van wie uit ons midden zijn overleden en ontsteken voor hen een kaars.
 • Zingen: Lied 458b, 598, 331, 256.
 • Matthijs de Koning
 • Agnes Kooij
 • Bernard Willem Verschoor
 • Maria Genuit-van Sliedregt
 • Leendert Cornelis Kloosterman
 • Cornelis Hendrik van Driel
 • Lucia Cornelia Goedhart-Zagers
 • Huibert Andeweg
 • Grietje Jans Pors-de Boer
 • Elly Noels-Classen
 • Gerritje Kuijpers-Breijer
 • Anthonia van Strien-Stok
 • Antonia Petronella van Gemeren-Fase
 • Elisabeth Soetendal-van der Meer
 • Gedicht: Wij gedenken hen (Uit: Gates of Prayer, Reform Judaism Prayerbook)
 • Er is gelegenheid voor ieder die dat wenst een kaars aan te steken voor wie leven in ons hart.
 • Tijdens het aansteken van de kaarsjes: Of a clare benediction (zegen van Clara van Assisi) van John Rutter gezongen door sopraan en tenor.
 • Lied 737: 1-9 en 21 in wisselzang

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk.
 • Slotlied: Lied 416 (staande)
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie.
 • Na afloop van de dienst is iedereen welkom in de grote zaal om elkaar te ontmoeten. Daar is koffie, thee en fris.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714