De Morgenster

Bij de morgendienst van 2 dec. in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op de eerste zondag van de adventstijd richten wij ons op de eerste van de vijf vrouwen uit de stamboom van Matteüs. We lezen het verbazingwekkende verhaal van Tamar uit Genesis 38. Het laat zien dat moed, rechtvaardigheid en goed leiderschap ten opzichte van minderbedeelden bij de verwachtingen horen waarop wij ons op de komst van de Messias mogen voorbereiden. Het blijft een spannende vraag hoe je dat in onze wereld handen en voeten kunt geven. Thema: Kunst van rechtvaardigheid.
Birke Rapp.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Willem Vlot en Brenda de Bruijn
Lector: Marieke Bakema

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • We studeren lied 738 in.
 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van de 1e adventskaars door Eline
 • Gedicht door Tygo:
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 139d (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 25,1.2.
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Zingen: Lied 152,1.2.3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘De vijf vrouwen’
 • Projectlied (op de melodie van lied 444)
 • Onder het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Matteüs 1,1-6
 • Over de vrouwen uit Matteüs 1
 • Zingen: Lied 738,1.2.3
 • Lezing: Genesis 38,6-12a.13-20.24-27
 • Een portret van Tamar
 • Zingen: Lied 991,1.4.6.7
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek: Heer, laat er meer ontferming zijn van Sela
 • Zingen: Lied 967,1.3.5.6

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 458)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 440,1.4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714