De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 9 dec in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Je hoort wel eens iemand zeggen: ‘Ik kom God tegen in mensen.’ Meestal bedoelt zo iemand te zeggen dat zij of hij God herkent in óf een liefdevolle óf een hulpbehoevende medemens. Maar wat te denken van een uitgekookte prostituee die ook nog eens een landverraadster was? In zo iemand zullen wij niet zo snel God herkennen. Toch lijkt dat de boodschap achter het verhaal van deze zondag. We horen over Rachab, hoer op de wallen van Jericho. Zij krijgt een bijzondere plaats in het bijbelse verhaal van God en mensen dat uitloopt op Kerst. Het thema: Nooit te laag voor God.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Erik Andeweg
M.m.v.: Sign of Light

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van twee adventskaarsen door: Milan
 • Gedicht door Madelinde:
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 139d (2x; Sign of Light 1ste keer; gem. 2de)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 439: 1 en 2
 • Gesprek met de kinderen – Project ‘De vijf vrouwen’
 • Projectlied (op de melodie van lied 444, met Sign of Light)
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)

ROND HET WOORD

 • Lied 433 (Sign of Light: 1 en 4; gem. 3 en 5)
 • Gebed van de zondag
 • Sign of Light: In het licht
 • Lezing: Jozua 2,1-21
 • Zingen: Lied 738:3
 • Uitleg en verkondiging: Nooit te laag voor God
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 943

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 458)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie

MAALTIJD VAN DE HEER

 • Brood en wijn worden binnengebracht terwijl wij zingen: Ik zal er zijn voor jou
 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling (ondertussen wordt gezongen: Lied 440 en 441)
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 463: 1-4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714