De Morgenster

Bij de morgendienst van 16 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze adventsperiode staan vier vrouwen centraal die in de stamboom van Jezus genoemd worden. Het zijn vrouwen wier foto wij misschien niet graag in ons familiealbum zouden plakken. Er is met alle vier iets aan de hand. En dat ‘iets’ heeft steeds te maken met seks en erotische uitglijders. Ook in het geval van Ruth. De bijbelschrijver vertelt het met grote fijngevoeligheid. Maar elk verhaal van de vier vrouwen vertelt ook iets over het kind dat in hun geslachtslijn geboren zal worden. Iedere vrouw draagt het evangelie al in zich.
Het thema van deze zondag: Erotiek op de dorsvloer.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: André Vogel
Lector: Cootje van der Zwaan

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van drie adventskaarsen door Madelief
 • Gedicht door Maud
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 139d (2x; met piano)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 85: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘De vijf vrouwen’
 • Projectlied (op de melodie van lied 444; met piano)
 • Onder het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Ruth 3
 • Zingen: Lied 787
 • Uitleg en verkondiging: Erotiek op de dorsvloer
 • Meditatieve pianomuziek: Hymne, van Vangelis
 • Zingen: Lied 790

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 458)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Slotlied 466: 1, 5 en 7
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714