De Morgenster

Bij de kerstwake 24 dec. 23.00 uur in De Morgenster

Geschreven door Ds. Johan Duijster. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Ik las ergens inleidende woorden bij een kerstwake. Moge ons voorwaar verschijnen: de Langverwachte, Redder, Lam van God, Zoon van de Vader, Kind in een stal. Jezus van Nazareth.kerstnacht

Laat het geen droombeeld zijn, geen fata morgana, geen opium voor het volk, geen zinsbegoocheling, maar waarheid, kostbaar en te koesteren, voedsel om van te leven, perspectief in onze donkere wereld. We gaan de kerstnacht in waarin we zien en ervaren dat het duister voor God niet donker is. Waarin de nacht oplicht als de dag en het duister helder is als licht (Psalm 139).

Liturgie:

 

 

Voorganger : ds. Johan Duijster
Organist : Arie de Bruijn

Welkom

Stilte

Introïtus: Psalm 80 vs. 1, 6 en 7 (zingen via liedboek)

We gaan staan

Bemoediging en groet
v.: onze hulp is in de naam van de Heer
a.: die hemel en aarde gemaakt heeft
v.: zijn trouw duurt tot in eeuwigheid
a.: en is zichtbaar geworden in Jezus Christus, onze Heer
v.: de Heer zij met u
a.: ook met u zij de Heer

Kyriëgebed: Lied 463 (zingen via liedboek)

We gaan zitten

Inleiding

Schriftlezing - Jesaja 9: 1-6 (Louis Lodder)

Zingen: Lied 261 ‘Licht, verlaat ons niet’. (zingen via liedboek)

Schriftlezing - Psalm 139 (Emmy van der Rhee)

Zingen: VL lied 26 ‘Licht, ontstoken in de nacht’

Schriftlezing - Johannes 1: 1-18

Zingen: Lied 455 vs. 4 en 5

Schriftlezing - Matteüs 2: 1-12

Orgelspel - Bach, JS : Orgelbüchlein : V Puer natus in Bethlehem BWV603

Verkondiging met thema: De nacht licht op als de dag
(N.B.: tijdens preek schilderij van de voorkant tonen).

Orgelspel - J.S. Bach, Jesus, Joy of Man's Desiring [BWV 147]

Gedicht

Zingen: Lied 473 ‘Er is een roos ontloken’ (zingen via liedboek)

Gebeden
… zo bidden en zingen wij:

Stil gebed – gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van gaven.

Zingen: Lied 483 ‘Stille nacht, heilige nacht’ (zingen uit liedboek)

Wegzending en Zegen

Orgelspel

Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor Geschakeld Kerkenwerk.

Gezegende kerstdagen gewenst!

U bent morgen, op Eerste Kerstdag, welkom in De Bethlehemkerk én in De Morgensterkerk.
De diensten op deze dag beginnen om 10.30 uur.

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714