De Morgenster

Bij de morgendienst van 23 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We maken de laatste stap richting Kerst. Vier vrouwen begeleiden ons bij elke stap. De laatste stap maken wij met Batseba. Ze wordt niet met naam genoemd in de stamboom van Jezus. Ze heet daar ‘de vrouw van Uria’. Ze was getrouwd toen koning David haar tot de zijne maakte. Maar het verleden laat zich niet uitwissen. We slepen het vaak een leven lang achter ons aan. Het belast en hindert. Toch heeft de levensweg van Batseba bijgedragen aan het grote verhaal van God en mensen. Ook dit leven droeg een evangelie in zich. Het thema: Zwarte inkt op wit papier.

Piet van Die.

Na de dienst koffiedrinken.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist:        Henk Groeneweg
Lectores:        Ilse Joan van Engelen, Marieke Bakema, Jolijn van Eersel en Marian van den Bos
Pianist:           Mark Kuntz

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Het aansteken van vier adventskaarsen door Koen
 • Gedicht door Megan
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 139d (met piano; 2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 435: 1 en 3
 • Over de dienst
 • Herman van Veen: Kyrië
 • https://www.youtube.com/watch?v=aIzuxzZTjkQ

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘De vijf vrouwen’
 • Projectlied (op de melodie van lied 444; met piano)
 • Onder het naspel gaan de kinderen naar de kindernevendienst
 • Tamar vertelt het haar kinderen
 • Zingen: Lied 322
 • Rachab tegen de twee joodse spionnen in Jericho
 • Zingen: Lied 943: 4, 5 en 6
 • De ongeschreven brief van Ruth aan Boaz
 • Zingen: Lied 787
 • Batseba bij de dood van haar eerste kind
 • Zingen: Lied 445: 3 en 4
 • Korte overdenking
 • Lezing: Mattheüs 1,1-16
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 738: 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 458)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • we gaan staan
 • Slotlied: Lied 444
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714