De Morgenster

Bij de kerstdienst van 25 dec. om 10.30 uur in De Morgenster (2)

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Als laatste van de vijf vrouwen uit de stamboom van Jezus komen wij met de Kerst bij Maria. In het kerstverhaal zit heel veel uitbundigheid en beweging. Ik wil mij deze Kerst richten op Maria die op de lofzang van de engelen en de grote verhalen van de herders vooral met bedachtzaamheid (Lucas 2:19) reageert. Wat zal er door haar heen gegaan zijn? Het wordt een sfeervolle kerstdienst met medewerking van Chantez, die heel mooie kerstliederen met ons zingt en vrolijke kerstmuziek ten gehore brengt. Thema: De bedachtzaamheid van Maria en het kerstverhaal.

Birke Rapp en Piet van Die.

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

Liturgie:

Voorgangers  : ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
Organist        : Geert Ouweneel
M.m.v.           : Chantez, o.l.v. Arie de Bruijn

We zingen voor de dienst: Lied 473 en Lied 498

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Aansteken van de Kerstkaars door Lotte; gedicht door Noor
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 1011 (Chantez in canon)
 • Geef vrede, Heer, in onze dagen
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 477
 • Over de dienst
 • Zingen: Lied 443 (Chantez: 1 en 3; allen: 2 en 4)
 • Gebed om ontferming zo bidden en zingen wij: (Lied 301a)
 • Loflied: Lied 471 (Chantez: vers 1; allen: 2 en 3;)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘De vijf vrouwen’
 • Als de kinderen weggaan zingen: De toekomst is begonnen.
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 2,1-20, afgewisseld met een motet van Chantez
 • Chantez zingt motet
 • Zingen: Lied 476: 1, 2 en 3
 • Uitleg en verkondiging: De bedachtzaamheid van Maria
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 478: 1, 2 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:         ….zo bidden en zingen wij: (lied 145b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Tijdens de inzameling zingt Chantez: A sound of angels (Christopher Tye) en Joy to the world! (John Rutter)
 • Slotlied: Lied 487
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714