De Morgenster

Bij de morgendienst van 30 dec. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op de adventszondagen leefden wij van de verwachting dat er iets moois op komst was, een bijzondere gebeurtenis die de wereld zou veranderen en vrede op aarde kon brengen. Op deze laatste zondag van het jaar ontdekken we dat verwachting nooit hoeft op te houden. Ook na een lange tijd kan je leven nog veranderen. We lezen vandaag het verhaal van Simeon en Anna uit Lucas 2:22-40. Levenslange verwachting die in vervulling gaat. Maar wat zien zij nu eigenlijk? We luisteren en kijken naar hun verhalen, door het echte leven gekleurd.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 139d (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 489,1.2.3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 468,1.3.4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 9,1-6
 • Zingen: Lied 491 (2x)
 • Lezing: Lucas 2,22-35
 • Zingen: Lied 505,1.2.3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek: J.S. Bach, Puer natus in Bethlehem (lied 515), BWV 603
 • Zingen: 478,1.4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 458)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Psalm 150,1.2
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714