De Morgenster

Nieuwjaarsdienst van 1 januari om 10.30 uur in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen Numeri 6:22-27, de woorden van de zegen, en Lucas 2:21, waarin wordt verteld hoe het kerstkind een naam krijgt. Een naam is meer dan alleen een etiketje. Een naam wordt zorgvuldig uitgekozen. Het is het eerste geschenk van ouders aan hun kind. Het kerstkind krijgt van God een naam. Het thema: Je mag naam maken.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar gelukkig nieuwjaar te wensen in de grote zaal, met koffie, thee en fris.

Liturgie:

Voorganger: ds Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 139d (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 217
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 412: 1,2 en 3

ROND HET WOORD

 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Lezing: Numeri 6,22-27
 • Zingen: Lied 418
 • Lezing: Handelingen 4,8-12
 • Zingen: Lied 512: 1-4
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lief 826

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 458)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Geschakeld diaconiewerk
 • Slotlied: Lied 422
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Geschakeld kerkenwerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714