De Morgenster

Bij de morgendienst van 6 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag lezen wij traditiegetrouw het verhaal over de drie wijzen uit het oosten uit Matteüs 2:1-12. Het is een verhaal waar vele dingen niet bij elkaar passen: de wijzen niet bij een schamele herberg in Bethlehem, de geschenken niet bij een pasgeboren baby, de geboorte van het kind niet bij de gevechten tussen natiën en religies en de ster niet bij de dreiging en de donkerheid die zich steeds meer uitbreidt. En toch komt in dit verhaal alles bij elkaar en wijst over grenzen heen. Een heerlijk verhaal waar integratie voorop staat, mensen in de ster hun hart volgen en de volkeren bij het Christuskind/God bijeenkomen, zoals het is voorspeld.
Thema: Verrassend bezoek.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Willem Vlot (piano)
Lector: Louis Lodder

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Instuderen van lied 521, een Driekoningenlied
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 72,1.2.3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Lied 117a,1.2

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 520,1.2.3.4
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 60,1-6
 • Zingen: Sta op, er wacht een nieuwe dag (melodie: lied 737 (Jeruzalem mijn vaderstad))
 • Lezing: Matteüs 2,1-12
 • Zingen: Lied 521,1.2.3.4
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 919,1.3.4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Als de kinderen terugkomen: Lied 520,5.6.7
 • Slotlied: Lied 675,1.2
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714