De Morgenster

Bij de middagviering van 13 januari in De Morgenster

Geschreven door Werkgroep MiddagVieringen. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Middagviering over Jozef

De bijbel voor ongelovigen van Guus Kuijer, en dat in de kerk. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig maar toch… ook voor gelovigen is dit veelal nieuws. Je moet dit lezen, je moet dit horen. Dat kan op zondagmiddag 13 januari om 17:00 uur in De Morgenster te Papendrecht. Daar wordt een oud verhaal opnieuw verteld, het verhaal over Jozef, de meesterdromer.  Met dit verhaal alleen te lezen kom je er niet, dit moet je horen uit de mond van een meesterverteller. Reden genoeg om naar De Morgenster te komen. Want komen doe je naar de kerk.  Het is voor iedereen, gelovig of ongelovig, jong en oud. En na alles gehoord te hebben zult u zeggen, net als de herders, ongelofelijk, wat mooi.

We gaan het dus in de middagviering hebben over het verhaal van Jozef, samen met Benjamin de lievelingszoon van Jakob en Rachel.
Jozef met zijn kleurige kleed, zijn dromen, zijn verblijf in Egypte en uiteindelijk de hereniging met zijn familie.
Wereldliteratuur zegt Guus Kuijer. Niet alleen voor gelovigen, maar ook voor ongelovigen.
Daarom vertelt Guus Kuijer, bekend als kinderboeken schrijver, de oude verhalen na in De Bijbel voor ongelovigen in 6 delen.
In deze middagviering dus het verhaal van Jozef. Voorgelezen uit De Bijbel voor ongelovigen, deel 1.
Boeiend dat Guus Kuijer als zeventiger terugkeert naar de oerverhalen uit zijn jeugd.
Zijn verteltrant is verrassend, verfrissend, zonder ook maar ergens spottend te zijn.
Eerder is er sprake van respect en oprechte aandacht voor de verhalen.
Verrassend is zeker dat het Jozef verhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Benjamin.
Zo wordt het een echte vertelling.
In deze middagviering op 13 januari om 17:00 uur in De Morgenster zal ruime aandacht zijn voor de lezing, maar er is natuurlijk ook ruimte voor gebed en lied.
Voorganger  en meesterverteller is René van Engelen en Arie de Bruijn is organist.
Namens de Werkgroep MiddagVieringen, meer dan van harte uitgenodigd, KOM naar De Morgenster.

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714