De Morgenster

Bij de morgendienst van 13 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag wordt altijd het verhaal van de doop van Jezus gelezen. Wat in dat verhaal opvalt, is dat er een stem uit de hemel klinkt. Dat zal in het evangelie nog één keer gebeuren. God spreekt dus weinig op directe wijze. In plaats daarvan hebben we Jezus, zou je kunnen zeggen. Maar Jezus is er ook niet meer, althans niet op die directe wijze van het evangelie. Is het dan de Geest die de weg wijst? Och, daar is ook het een en ander over te zeggen. Het lijkt alsof God ons alleen heeft gelaten. Het thema: De wegwijzer.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: André Vogel
Lector: Wilma Kuntz

Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b (met piano)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 100
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Lied 150a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Ben je groot of ben je klein (met piano)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 3,15-16;21-22
 • Zingen: Lied 828
 • Lezing: Handelingen 21,7-14
 • Lied 835: 1 en 3
 • Uitleg en verkondiging: Een kompas
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Ongestraft mag liefde bloeien (op melodie van Lied 745)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
 • Slotlied: Lied 315
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714