De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 20 januari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zondag staat de bruiloft te Kana uit Johannes 2 centraal. De bedienden hebben het zwaar deze bruiloft, de wijn raakt op… wat nu? Dan komt daar Maria met de opdracht: Doe maar wat Jezus jullie zegt, wat het ook is!’ Moeten ze daarnaar luisteren? En als ze luisteren, wat gebeurt er dan? Een verhaal met waardevolle lessen, ook voor vandaag de dag.
Deze dienst is in het kader van mijn studie voor gemeentepredikant. Aan het einde van deze dienst zal er daarom een nabespreking zijn. U bent daar van harte voor uitgenodigd.

Corine Zonnenberg.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: Corine Zonnenberg
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: André Vogel
Lector: Jolijn van Eersel
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 66:1,3,7
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Lied 304: 1,2,3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Ben je groot of ben je klein
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Johannes 2: 1-11
 • Zingen: Lied 525
 • Uitleg en verkondiging: een blauwe maandag
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 793: 1,2,3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de oecumene (landelijk)
 • Slotlied: Lied 416:1,2,3,4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714