De Morgenster

Bij de morgendienst van 27 jan. in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het is vandaag Holocaust Memorial Day. De laatste zondag van januari is wereldwijd elk jaar hiervoor gereserveerd. Op vele plaatsen komen mensen samen. Op deze dag die de bevrijding markeert van Auschwitz-Birkenau. Opdat wij niet vergeten. Opdat het nooit weer gebeurt. Het gaat niet alleen om de genocide in WO II. Ook om de genocides die volgden en nog altijd plaatsvinden. De verkondiging deze morgen hangt met deze Holocaust Memorial Day samen.
Hartelijk welkom in de dienst.

Ds. Johan Duijster.

Tevens is er jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: Johan Duijster
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Marian van den Bos
Er is kindernevendienst voor groepen 1 t/m 8
Tevens is er jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 43
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Psalm 138 vs. 1

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 224
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Esther 3: 1-6
 • Zingen: Lied 137a
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Psalm 77 vs. 3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 1016
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714