De Morgenster

Bij de morgendienst van 3 februari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag is het werelddiaconiedag. De dienst werd voorbereid met de ZWO en zuster Dorien van het diaconessenhuis Bethanië, wier werk De Morgenster al vele jaren ondersteunt. Zij zal ook in de dienst aanwezig zijn. Samen zullen wij preken over ‘Jullie zijn het zout der aarde en het licht op de berg’ uit Matteüs 5:13-16, met een actuele en diaconale toepassing, hoe je dit in praktijk kunt brengen. Er zullen in de dienst ook een paar Rwandese liederen klinken en gezongen worden.
Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: Mark Kuntz
Lector: Marieke Bakema
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 280,1.2.5.6
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301j)
 • Loflied: Lied 405 in het Nederlands en Rwandees
Oer’-Oe / wer-/ Oewéra, / Mwami Mana jatjoe,
Ká-ré mu gi / tondo / toe-koe-ri-rim-bí-re
Oer’/ oemoen-jam-barag’/ oer’ oemoem-je-bam-be;
Oer’/ Oeboetat’/ oé-ri n’Imán’-imwe.

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Kinderlied uit Rwanda
Imana yamhay’amaso
N’amatwi yo kumv’Ijambo
N’ibirembye byo gutambuka
Kandi yamhay’ ibiganza
N’umutima wo kuyigunda
N’zayiseng’ iteka ryose, amina
Vertaling:
God heeft mij ogen (amaso) gegeven
en oren (amatwi) om Zijn woord te horen,
voeten (ibirembi-je) om mee te lopen
en Hij gaf me ook handen (ibiganza),
en een hart (oemoetima) om van Hem te houden.
Ik zal altijd tot Hem bidden, amen
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Jesaja 58,6-10
 • Zingen: Lied 838,1.2
 • Lezing: Matteüs 5,13-16
 • Zingen: Als zout, het zout der aarde zijn (mel.: lied 834)
 • Uitleg en verkondiging: Zout en licht
 • Meditatieve muziek: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht (lied 834)
 • Zingen: Wil je opstaan en mij volgen (Ionalied)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenissen Klary Vos en Ruud Caspers
 • Zingen: Lied 416,1.3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed
 • Gezongen Onze Vader: Lied 1006
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor ZWO/Rwanda (Steunfonds armste kinderen)
 • Slotlied: Lied 423,1.2.3
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714