De Morgenster

Bij de morgendienst van 10 februari in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

 

Soms ben je, door de positie waarin je je bevindt, de aangewezen persoon om iets te doen. Jij kunt gewicht in de schaal leggen. Maar dan moet je nog wel durven. Daarover gaat het boek Esther. We lezen gedeelten uit Esther 5 en 6. We horen hoe Esther actie onderneemt tegen Haman, die de Joden wil vernietigen. De actie van Esther is niet zonder risico. Het thema: Ver-antwoord-elijk.
In deze dienst vieren we ook het avondmaal.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Henk Groeneweg
m.m.v.: Sign of Light
Lector: Erik Andeweg
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Sign of Light: Breng ons samen
 • Bemoediging en groet
 • Intochtslied: Lied 43: 3 en 4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Lied 103c: 1 en 5

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Ben je groot of ben je klein (met piano)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Esther 5, 1-8
 • Zingen: Lied 333
 • Uitleg en verkondiging: Ver-antwoord-elijk
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 1001:1,2 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Gedachtenis Ruth Johannes van Stam
 • Zingen: Lied 221: 1 en 2
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden   v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • De avondmaalscollecte is voor de diaconie

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen van brood en wijn: Lied 385
 • Nodiging
 • Sign of Light: U nodigt mij aan tafel
 • De lofprijzing
 • Tafelgebed: Lied 403d
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Uitdeling   (ondertussen wordt gezongen: Lied 870 en 871)
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714