De Morgenster

Bij de morgendienst van 17 februari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op het leesrooster staat Lucas 6:17-26, de welbekende zaligsprekingen, maar dan in de versie van Lucas, met iets andere accenten. Bij Matteüs zijn zij onderdeel van de ‘Bergrede’. Bij Lucas staan deze woorden in de zogenaamde ‘Veldrede’, op ooghoogte van de mensen. Zij volgt direct na de uitzending van de twaalf discipelen. Zo worden zijn zaligsprekingen onderdeel van de inhoud van hun/onze zending in de wereld. Lucas’ zaligsprekingen zijn pittig. Hij richt zich tot de mensen die diep in de modder van de ellende staan én tot de rijken van zijn tijd en hij spreekt duidelijke taal. De zaligsprekingen zijn telkens weer een uitdaging voor ons mensen en in de versie van Lucas weer anders. Het loont om die naar onze tijd te vertalen.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Ilse Joan van Engelen
Er is kindernevendienst voor groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 84,1.2.3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Lied 146c,1.3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 783,1.2.3
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Spreuken 30,1-9
 • Zingen: Lied 103e (3x)
 • Lezing: Lucas 6,17-26
 • Zingen: lied 1001,1.2
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 858,1.2.3.4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 978,1.2.4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714