De Morgenster

Bij de morgendienst van 24 februari in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We lezen verder in het boek Esther, deze keer gedeelten uit de hoofdstukken 8 en 9. De joden in het rijk van Ahasveros dreigden uitgeroeid te worden, maar Esther heeft voor haar volk gepleit en heeft kans gezien het dreigend lot te wenden. De opluchting is groot. De spannende tijd eindigt in een feest. Hoe zou je dit verhaal kunnen lezen zonder te denken aan het antisemitisme van vandaag? In de stad waar het standbeeld van de Dokwerker staat, kunnen joden niet met een keppeltje over straat zonder regelmatig over hun schouder te kijken. Was/Is Nederland wel zo’n veilige plek voor joden? Het thema: Waar is de dokwerker?

Piet van Die.

Tevens is er jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8
Tevens is er jeugdkerk

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 30: 1,4 en 5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301h)
 • Loflied: Lied 150a: 1 en 4

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 224 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Esther 8,3-8;9,20-23
 • Zingen: Lied 611
 • Uitleg en verkondiging: Waar is de dokwerker?
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 992

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 1016
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714