De Morgenster

Bij de morgendienst van 3 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Een vreugdevolle zondag! Arie de Bruijn is 50 jaar organist. En dat vieren we, uiteraard geheel in de stijl die bij Arie past: met een stijlvolle liturgie waaraan het koor Cantica zijn medewerking verleent. We zingen prachtige liederen (de meeste uit de Anglicaanse traditie) en we lezen uit de Schrift drie korte gedeelten waarin de lofzang centraal staat: Psalm 100, Kolossenzen 3:12-16 en Mattheus 26:26-30. In de wijkberichten staat meer over deze dienst. Het thema: De lofzang gaande houden.

Piet van Die.

Na de dienst is er in de grote zaal gelegenheid om Arie de Bruijn te feliciteren met zijn jubileum. Daar is ook koffie, thee en fris.

Liturgie:

Voorganger        : ds. Piet van Die
Organist             : Arie de Bruijn
Lector   : Louis Lodder
m.m.v. Vocaal Ensemble Cantica o.l.v. Henk van Andel
Er is kindernevendienst voor de kinderen uit groep 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Orgelspel voor de dienst
 • Jesu meine Freude (lied 907) - J.G. Walther (1684-1748)
 • Partita, 9 variaties (1712)
 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Voorspel Anja Vlasblom
 • (01-03-2009 ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum)
 • Aanvangslied: Psalm 146: 1, 3 en 5
 • Over de dienst
 • Koor: Psalm 100 Jubilate Deo - Ch. V. Stanford (1852-1924)
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij:
 • Koor: Kyrië - Tomás Luis de Victoria (1548-1611)
 • Glorialied: Lied 150a: 1 a, 2 koor, 3 a, 4 a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Als de kinderen weggaan: Lied 285: 1 en 2
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 100
 • Zingen lied 103c: 1 a, 2 koor, 3 v, 4 m, 5 a
 • Lezing: Kolossensen 3: 12-16
 • Zingen: Lied 657: 1 a, 2 koor, 3 a, 4 a
 • Lezing: Matteüs 26: 26-30
 • Zingen: Psalm 107: 1
 • Uitleg en verkondiging: Houd dan de lofzang gaande
 • Meditatieve muziek: The Lord bless you and keep you - John Rutter (1945)
 • Zingen: Lied 725: 1 a, 2 m, 3 v, 4 a

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 367b)
 • Stil gebed
 • Koor: Onze Vader (lied 191)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Koor: Jubilate Deo - Bejamin Britten (1913-1976)
 • Slotlied: Lied 993: 1 a, 2 k, 3 m, 4 v, 5 a, 6 a, 7 a
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Solidariteitskas

Orgelspel:Jesu meine Freude (lied 907) - J.G. Walther (1684-1748)
Partita, 10e variatie pedaliter (1712)

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714