De Morgenster

Bij de morgendienst van 10 maart in de Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De 40-dagentijd is begonnen. In deze periode volgen wij in onze kerk dit jaar het voetspoor van Mozes. Dat doen we bewust, omdat een groep gemeenteleden hard aan het repeteren is voor een musical over Mozes die op 6 en 7 juni wordt opgevoerd in De Willem. Het musicalkoor laat in deze dienst dan ook al iets horen.
Vandaag luisteren we ook naar het roepingsverhaal van Mozes. Het is een van de kerngedeelten van de hele Bijbel: Exodus 3:1-18. We horen hoe de Eeuwige zijn naam bekend maakt aan Mozes. Waarom is dit een kernverhaal? Omdat de stem die Mozes hoort, bekend maakt hoe Hij gekend wil worden bij mensen. Maar het eigenaardige is, dat die naam zich tegelijk onttrekt aan exacte kennis.
Het thema: God van Hebreeën.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Henk Groeneweg
m.m.v.: André Vogel
Lector: Ilse Joan van Engelen
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 918:1 (met piano)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 281: 1-5
 • Over de dienst
 • Koor musical: Lied: ‘Ik kon niet anders’
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Wonder boven wonder’
 • Projectlied (melodie Lied 801, met piano): Mozes wordt door God geroepen
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 3, 1-10
 • Zingen: Lied 527: 3 en 5
 • Lezing: Exodus: 3, 11-18
 • Musicalkoor: ‘Ik ben er voor jou’
 • Uitleg en verkondiging: God van Hebreeën
 • Meditatieve muziek: D. Scarlatti: Aria d-klein (door piano)
 • Zingen: Lied 792: 1 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368e)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 426 (eerst Engels, dan Nederlands)
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor algemeen kerkelijke arbeid
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714