De Morgenster

Bij de morgendienst van 17 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In het kader van onze reis met Mozes in de 40-dagentijd lezen wij deze week hoe Mozes vertrekt naar Egypte. Het is een vertrek waarin Mozes niet alleen maar wordt bijgestaan door de Eeuwige, maar door heel veel verschillende personen uit zijn omgeving. Misschien is dat nodig, omdat Mozes anders alsnog niet was gegaan. Waar heb je houvast aan als je door de diepte heen moet, als de confrontatie met de machten in deze wereld te groot is? We kijken naar antwoorden die ons uit het verhaal van Mozes, maar ook uit het verhaal van de verheerlijking op de berg (Lucas 9:28-36) worden aangereikt. Het thema: Weg uit de angst.

Birke Rapp.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Henk Groeneweg
m.m.v.: André Vogel (piano)
Lector: Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 918:1
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 121,1.2.3.4
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Wonder boven wonder’
 • Projectlied (melodie Lied 801):
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 4,18-31
 • Zingen: Lied 806,1.2.3
 • Lezing: Lucas 9,28-36
 • Zingen: Lied 825,1.5.8
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek: Prelude in C van J.S. Bach
 • Zingen: Gezang 487,1.3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 368e)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 416,1.2.3.4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714