De Morgenster

Bij de morgendienst van 24 maart in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

 

Het grote thema van de Bijbel is ‘bevrijding’. Daarover gaan ook de verhalen uit Exodus die we deze
40-dagentijd lezen. Deze zondag horen we hoe God het volk Israël zal bevrijden uit Egypte. Je zou zeggen: de Israëlieten sprong
en na die aankondiging een gat in de lucht. Maar het omgekeerde was het geval! En ook Mozes heeft er weinig trek in. Het wordt wat begrijpelijker als je je realiseert dat mensen murw gebeukt kunnen zijn door hun lot. En dan: bevrijding gaat nooit zonder strijd. Het thema: Een harde werkelijkheid.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: André Vogel
Lector: Jolijn van Eersel
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 918:1 (met piano)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 281: 1-5
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Wonder boven wonder’
 • Projectlied (melodie Lied 801, met piano)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 6, 2-9; 28-7,6
 • Zingen: Lied 832 (in canon; met piano)
 • Uitleg en verkondiging: Het luisterend oor van Zijldijk
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 994

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368e)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 1009
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714