De Morgenster

Bij de morgendienst van 31 maart in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Misschien kent u het: de onmacht om iets van je geloof duidelijk te maken aan anderen. Die anderen kunnen je eigen kinderen zijn, een vriend of een collega. Je merkt: geloven is niet overdraagbaar. Je kunt God niet bewijzen. Het is een zaak van een geraakt hart. Mozes heeft die onmacht aan den lijve ondervonden. Hij kreeg van God een boodschap voor de farao mee. Hij kon die boodschap met tekenen onderstrepen, maar het maakte totaal geen indruk. Sterker nog, de farao kon er hetzelfde tegenover stellen. Wonderen op zich zeggen dus nog niet veel.
Het thema: Hart/d tegen hart/d.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Marga van Berkel, John Peter Kuntz en Mark Kuntz
Lector: Marieke Bakema
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 918:1
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 122 (eerste vier regels: m,v,m; refrein: allen)
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Wonder boven wonder’
 • Projectlied (melodie Lied 801):
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 7,8-25
 • Zingen: Psalm 105: 10, 11
 • Uitleg en verkondiging: Hart tegen hard
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 168

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:          ….zo bidden en zingen wij: (lied 368e)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 546: 1,4 en 5
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714