De Morgenster

Passieviering zondagmiddag 14 april 2019

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Passieviering zondagmiddag 14 april 2019

Deze viering wordt verzorgd door de Werkgroep MiddagVieringen en staat in het teken van het passie-evangelie naar Mattheüs. Medewerking wordt verleend door de 100 jarige Christelijke Oratorium Vereniging ‘Soli Deo Gloria’ uit Sliedrecht,  o.l.v. Danny Nooteboom en organist is André de Jager. Op een bijzondere wijze zal dit evangelie gelezen worden. De diverse personen of groepen personen die in deze lezing het woord voeren worden vertolkt door een drietal lectoren en door de aanwezigen in de kerk. Deze gedramatiseerde lezing, zo wordt dat meestal genoemd, heeft zijn oorsprong in de vroege Christelijke kerk. In de Goede of Stille Week werden toen al de lijdensverhalen gezongen die door de vier evangelisten zijn opgetekend. Het is dus niets nieuws.

Van oudsher

Maar aan de gezongen passies werden wel bepaalde eisen gesteld om de tekst het meest tot z’n recht te laten komen. De voorkomende personen in de tekst van het evangelie werden verdeeld in partijen. Zo was de ene partij langzaam, de andere op een verhoogde toon en de derde in vlug tempo. Aanvankelijk werd het gehele passieverhaal door één diaken gezongen met inachtneming van deze tempi en toonhoogte. Bekend is dat vanaf ongeveer de tiende eeuw het verhaal door drie personen werd vertolkt. De tekst werd verdeeld over een verteller, een Christus-partij en een partij voor de overige personages en het volk. Weer later in de tijd worden de delen waar meer dan één persoon het woord voert door alle drie de lectoren gezongen, ieder op zijn eigen toonhoogte.

In de tijd

Na de vijfde eeuw werd in de Romeinse liturgie op Palmzondag de passie volgens Matteüs gezongen, op dinsdag die volgens Marcus, op woensdag die volgens Lucas en op vrijdag die volgens Johannes. In de kerken onder de Oecumene wordt nu veelal op Palmzondag het lijdensverhaal gelezen volgens het driejarige Evangelie leesrooster waarbij het voorbehouden is aan het Johannes evangelie om dat op de Goede Vrijdag te lezen. U kunt uit het voorgaande opmaken dat de passionen van o.a. Meder, Schütz en Bach niets nieuws was in de kerk, in zoverre dat de vertolking wel op een andere wijze gebeurde, maar dat de bron de klooster / kerkelijke traditie was.

De viering

Op zondagmiddag 14 april wordt het Evangelie naar Matteüs vertolkt. Het is Palmzondag en ondanks dat het lees-rooster van de kerk het Lucas-jaar aan geeft is toch, volgens de oude traditie gekozen voor het Matteüs Evangelie. De tekst zal niet gezongen maar gelezen worden door drie lectoren. Ook u, de aanwezigen hebben een deel in het geheel wanneer ‘het volk’ spreekt en u zult ervaren dat dat best confronterend over kan komen. Tussen de lezingen worden er de koralen gezongen uit de Matteüs Passion van Johann Sebastiaan Bach.

Medewerking

Voor de vertolking van de koralen heeft de Christelijke Oratorium Vereniging ‘Soli Deo Gloria’ uit Sliedrecht zich aangeboden als cadeau omdat zij 100 jaar bestaan. Dit is wel heel bijzonder cadeau van hun omdat ( wij ) de Gereformeerde Kerk van Papendrecht ook 100 jaar bestaat. Wij zijn dit koor dan ook dankbaar dat zij een deel van haar feest bij ons in de kerk willen vieren door mee te werken aan deze MiddagViering. Voor deze MiddagViering zullen tekstboekjes aanwezig zijn met een volledige tekst en van de gezongen koralen is een hertaling opgenomen van Ria Borkent. De gehele Matteüs lezing wordt binnen een liturgisch kader ingepast.

De Werkgroep MiddagVieringen.

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714