De Morgenster

Bij de morgendienst van 7 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In het kader van onze reis met Mozes in de 40-dagentijd lezen wij vandaag in Exodus 9:13 over een van de plagen. Vandaag over de zevende plaag van de hagel, die voor het eerst dodelijk is. We denken na over wat het doel van de plagen is. Als tweede lezing lezen wij Lucas 20:9-19 waarin een gelijkenis wordt aangekondigd, wat er met Jezus gaat gebeuren. Sign of Light zal in deze dienst enkele nummers met ons zingen.
Thema: Mensen voorbereiden op bevrijding.
Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Sign of Light
Lector: Erik Andeweg
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 918:1 (met piano)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: U bent aanwezig
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming met lied van Sign of Light: Als onze dagen donker zijn

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Wonder boven wonder’
 • Projectlied (melodie Lied 801):
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 9,13-35
 • Vooraf, tussendoor en achteraf een vers van: Lied 168,1.2.4
 • Lezing: Lucas 20,9-19
 • Zingen: Lied 362,1.3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Niet als een magische kracht (Jan van Opbergen) op de melodie van lied 321

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 368e)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de ZWO
 • Slotlied: Lied 993,1.2.5.6.7
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk

Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714