De Morgenster

Bij de morgendienst van zondag 14 april in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze laatste zondag van de 40-dagentijd staat een pittige lezing op het programma: de tiende plaag. Alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven. Ik heb grote moeite met dit verhaal. En u waarschijnlijk ook. God toont zich een nietsontziende macht. Maar we lezen ook een totaal ander verhaal: dat van de zachtmoedige intocht van Jezus in Jeruzalem. Een hele andere kant van God. Je hebt de neiging om te vragen: wil de ware God opstaan? Laat dat dan ook maar het thema zijn: Wil de ware God opstaan?

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Debra de Lange - dwarsfluit
Lector: Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 918:1
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 118: 1, 7 en 9
 • Over de dienst
 • Musicalkoor: De beste godenspijs
 • Gebed om ontferming … zo bidden en zingen wij: (lied 301e)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen – Project ‘Wonder boven wonder’
 • Projectlied (melodie Lied 801):
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Exodus 11, 1-10
 • Het musicalkoor zingt: De uittocht
 • Lezing: Lucas 19, 29-40
 • Zingen: Lied 553
 • Uitleg en verkondiging: Wil de ware God opstaan?
 • Meditatieve muziek: J.S. Bach, uit Suite II, Polonaise
 • Zingen: Lied 512: 1,2,3 en 4

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368e)
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor

MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn: Lied 395
 • Nodiging
 • De lofprijzing
 • Tafelgebed
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Uitdelingswoorden
 • Tijdens de communie zingen we Lied 435 en 550
 • Slotlied: Lied 552
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor

Na de dienst: J.S. Bach, uit Suite II Badinerie en Menuet

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714