De Morgenster

Bij de morgendienst van 28 april in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst gaat ds. E.A. Visser uit Alblasserdam voor.
We lezen Lucas 24 : 13 – 35
 
 
Er is tevens jeugdkerk
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.
U bent van harte welkom.

Liturgie:

Voorganger: ds. E. A. Visser uit Alblasserdam
Organist: Henk Groeneweg
Lector: Wilma Kuntz
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: 281 : 1, 2, 3, 7, 8, 10  ‘Wij zoeken hier uw aangezicht’
 • Over de dienst
 • Zingen: Psalm 25 : 1, 2. ‘Heer ik hef mijn hart ’
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
 • Loflied: 150a : 1 t/m 4 ‘Geprezen zij God’

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing Oude Testament: Psalm 111
 • Zingen: lied 605 : 1 t/m 5 ‘De toekomst is al gaande’
 • Lezing Nieuwe Testament: Lucas 24 : 13 – 35
 • Zingen: lied 255 : 1, 2, 3 ‘Gij volgt ons’
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 992 : 1 t/m 4 ‘Wat vraagt de Heer nog meer van ons’

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: 215 : 2, 3, 4 en 7
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714