De Morgenster

Bij de morgendienst van 5 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

We bestaan als Morgenster 100 jaar. De daarbij behorende feestweek wordt ‘afgetrapt’ in deze dienst. Ik koos voor deze zondag als lezingen: Psalm 132 en 1 Korintiërs 13. In de Psalm horen we hoe iemand een plaats zoekt voor de Eeuwige. Mensen hebben door de eeuwen heen plekken vrijgemaakt voor de ontmoeting met God. Kerken zijn ook zo’n plek. Plekken van ontzag en eerbied. Maar het is ook een hachelijke onderneming. Het kan op die plekken ook al te menselijk toegaan. Dan staan ze de ontmoeting met God in de weg. Paulus heeft daar iets over te melden. Het thema: Een plek van eerbied.

Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger:   ds. Piet van Die
Organist:        Arie de Bruijn
m.m.v.:           Muziekgroep o.l.v. Willem Vlot
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 33: 1, 2, 8
 • Over de dienst
 • Zingen (met muziekgroep): Als je geen liefde hebt…
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
 • Loflied: Lied 146c: 1 en7

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 132
 • Muziekgroep: Wees stil voor het aangezicht van God
 • Lezing: 1 Korintiërs 13
 • Zingen: Lied 793
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek (met muziekgroep): Lied 568a
 • (eerst wordt het lied een aantal keren zacht gespeeld, daarna zingen we 3x mee)
 • Zingen: Psalm 133

GEBEDEN EN GAVEN

 • We gedenken Johan Wilhelm Genuit
 • Zingen: Lied 686: 1 en 3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:          ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Algemeen kerkelijke arbeid
 • Slotlied: Lied 984: 1,3,4 en 6
 • Zegen
 • We zingen: Lied 708: 1 en 6
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie

Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714