De Morgenster

Afsluiting feestweek 12 mei in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Deze zondag staan we stil bij het 100-jarig bestaan van De Morgenster. Voor deze feestelijke dienst lezen wij als passende tekst Exodus 40:34-38. Hoe God zijn volk begeleidt op reis door de woestijn en naar het beloofde land. We leggen een verband met de reis van De Morgenster. De dienst wordt omlijst door het musicalkoor èn feestelijke en mooie liederen.
Thema: Met De Morgenster op reis.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorgangers: ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
Organist:        Arie de Bruijn
m.m.v.:           Het musicalkoor
Lector:            Erik Andeweg
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 280: 1-5
 • Over de dienst
 • Filmpje over De Morgenster
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
 • Loflied: Lied 150a: 1 en 3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Musicalkoor: Ik ben er voor jou
 • Lezing: Exodus 40,34-38
 • Zingen: Een woning die zo ruim is (Zingenderwijs 45)
 • Uitleg en verkondiging: Veranderen om jezelf te blijven
 • Musicalkoor: Kus van God
 • Zingen: Gaat u met ons (t. Jan van Opbergen / m. lied 221)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Wij gedenken Fredrik van Dam
 • Zingen: Lied 416,1.3.
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:    ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor JOP, landelijk jeugdwerk
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714