De Morgenster

Bij de morgendienst 19 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Hoe draag je het geloof over op de volgende generatie? Daarover bestaat in onze tijd grote verlegenheid. In onze protestantse kerk wordt bijvoorbeeld geconstateerd dat er steeds minder (jonge) mensen belijdenis doen. En gaan jouw (klein)kinderen nog naar een kerk? Ik weet wel: dat zegt ook niet alles. Maar dat het geloof overgaat van generatie op generatie is niet vanzelfsprekend meer. Het staat op gespannen voet met de opdracht uit Deuteronomium (6,7), dat je het je kinderen moet inprenten. Dat lezen we namelijk in de dienst. Kunnen we daar nog wat mee? Hoe spreek je met je (klein)kinderen over geloven? Of moet je het alleen maar woordeloos voorleven? Het thema: Moeder Monica.
Piet van Die.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
m.m.v.: Mark Kuntz
Lector: Ilse Joan van Engelen
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 78: 1,2
 • we gaan zitten
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
 • Loflied: Lied 867

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Lezing: Deuteronomium 6,1-9
 • Luisterlied: Deze woorden, van Huub Oosterhuis
 • Lezing: Johannes 13,31-35
 • Zingen: Lied 320: 4 en 5
 • Uitleg en verkondiging: Moeder Monica
 • Meditatieve pianomuziek
 • Zingen: Lied 814 (in canon: 2x eenstemmig; daarna 3 x in 2 groepen)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor Jeugdwerk
 • Slotlied: Lied 976
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor Onderhoud kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

 

 

 

 

 

 

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714