De Morgenster

Bij de morgendienst van 26 mei in De Morgenster

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Klimaatverandering – je leest of ziet of hoort er dagelijks over. Moet je het er in de kerk dan ook nog eens over hebben? Ik ben er altijd voorzichtig mee om wat je buiten de kerk vaak ook en beter kunt vinden, in de kerk nog eens dunnetjes over te doen. Maar wanneer de Bijbel iets op de agenda zet dat eraan raakt, ja, dat geeft iets extra’s. Zo horen we in het boek Joël (2:21-27) hoe de rest van de schepping heeft geleden onder wat mensen deden. Heel andere achtergrond natuurlijk dan onze huidige problematiek. Maar er is een link met vandaag. Het thema: Systeem!

Piet van Die.

Er is tevens jeugdkerk

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Piet van Die
Organist: Arie de Bruijn
Lector: Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 216
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
 • Loflied: Lied 117a

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Joël 2, 21-27
 • Zingen: Lied 678: 1-4
 • Uitleg en verkondiging: Systeem!
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 984

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 413
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714