De Morgenster

Bij de morgendienst van donderdag 30 mei – Hemelvaartsdag - in De Morgenster om 09.00 uur.

Geschreven door Webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Het voelt raar. Het voelt bloot. Het voelt zo definitief. Jezus naar de hemel. Hoe moet het nu verder? God met ons! In Christus was Hij Immanuël. Maar naar omhoog gegaan - we hebben het al nooit gezien, naar de Vader gegaan - dat brengt het dan wel weer wat dichterbij, en door een wolk aan ons oog onttrokken - en dat maakt het dan zo weer zo definitief ver en weg. Soms weet ik me geen raad zonder God. Zou ik veel meer van Hem willen zien, voelen, ervaren. Dat hoor ik ook regelmatig in de pastorale ontmoetingen. Liever zouden we God uit de hemel halen. Daar moeten we het maar eens over hebben dan, dacht ik. Uiteraard lezen we een gedeelte uit de Bijbel over de Hemelvaart. Maar ook kijken we naar 2 Korintiërs 12: over God ervaren. Thema: De aarde is dichter bij de hemel dan je denkt.

Johan Duijster.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Voorganger: ds. Johan Duijster
Organist: Geert Ouweneel
Lector: Marian van den Bos

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 47: 1 en 2
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301e)
 • Loflied: Psalm 99: 1, 2, 3 en 4

ROND HET WOORD

 • Gebed
 • Lezing: Handelingen 1: 6-14
 • Lezing: 2 Korintiërs 12: 1-11
 • Zingen: Lied 661
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 663

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.: ….zo bidden en zingen wij: (lied 368f)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor GKW Diaconie
 • Slotlied: Psalm 150
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor GKW Kerkenwerk
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714