De Morgenster

Bij de morgendienst van 2 juni in De Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

De dienst is een jeugddienst en is samen met de 17+-jongerengroep voorbereid. Thema is: Het Onze Vader. Met de groep hebben wij het over bidden en het Onze Vader gehad. We hebben de betekenis van dit gebed, dat elke zondag door de gemeenschap wordt gebeden, tot ons laten doordringen. Hierbij hebben wij verrassende dingen ontdekt. Niet alleen zal het woord (voor een groot deel) door jongeren worden gevoerd, zij delen ook hun visie op het gebed met passende muziek die tussen de gebeden door zal klinken. En we zingen natuurlijk ook Het Onze Vader.
Birke Rapp.
Hartelijk welkom in deze eredienst.
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. B.Rapp en de 17+groep
m.m.v.: Creative
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 16b
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 216,1.2.3
 • Een gesprek…
 • Lied: What if God was one of us van Joan Osborne (luisterlied)
 • Over de dienst
 • Loflied: Hosanna (Opwekking 685)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • We luisteren naar Baba Yetu = Onze Vader in het Swahili
 • Inleiding in de opbouw van het Onze Vader
 • Zingen: Lied 675,1
 • 1e deel van het Onze Vader
 • Zingen: Ik zal er zijn
 • 2e deel van het Onze Vader
 • Lied: Apologize van Krezip (luisterlied)
 • 3e deel van het Onze Vader
 • Zingen: Lied El Shaddai
 • Lied: 1005,1.3.5

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden met gesproken acclamatie:
 • v.: ….zo bidden wij: Heer, onze God, wij bidden u, verhoor ons.
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Gezongen Onze Vader: Lied 371
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Tijdens de collecte zingt Creative: This is amazing grace van Phil Wickham
 • Imagine van John Lennon.
 • Slotlied: Lied 423,1.2.3
 • Zegen
 • Lied: Baba Yetu van Christopher Tin (Onze Vader in het Swahili)
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie

 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714