De Morgenster

Zondag 9 juni – Pinsteren – in De Morgenster om 10.00 uur

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Pinksteren het feest van de vurige tongen en van het elkaar begrijpen in verschillende talen. Maar ook het feest van de wind die aanrukt uit de hoogte. Met Pinksteren gebeurt er iets met de mens. Vandaag wil ik mij vooral richten op de wind. De wind die als een zacht briesje kan voelen, zoals bij Elia in 1 Koningen 19:9b-13, helend en ondersteunend. Maar de wind kan ook een storm zijn die alles in beweging zet, verstorend en bevrijdend kan werken. Als Christenen leven wij sinds Pinksteren van de wind in al zijn facetten. Soms is dat moeilijk voor te stellen in een wereld die we best wel goed onder controle hebben. Wat deed de wind met de eerste Christenen? En wanneer en hoe overkomt ons de wind van boven? Thema: Leven van de wind.

Birke Rapp.

Hartelijk welkom in deze eredienst.

Liturgie:

Voorgangers    : ds. Piet van Die en ds. Birke Rapp
Organist           : Arie de Bruijn
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8.
 
We nemen afscheid van de volgende ambtsdragers:
Jan Hendrik de Boer (ouderling clustercoördinator)
Piet Brouwer (scriba)
Hugo Spek (ouderling kerkrentmeester)
Gerrit en Lenie Straaten-Angenent (ouderling)
 
Nieuwe ambtsdragers:
ouderling:
Leo en Sonja van der Kraan-van Boven
Wout de Korte (zal op een later tijdstip bevestigd worden)
diaken:
Els Huisman-Belder

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging, drempelgebed en groet
 • Aanvangslied: Psalm 87
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming .. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 672: 2, 6 en 7

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Zingen: Lied 701
 • Lezing: 1 Koningen 19, 9b-13
 • Zingen: Lied 691: 1 en 3
 • Lezing: Handelingen 2, 1-11
 • Zingen: Lied 679: 1, 4, 5 en 6
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 695: 1, 2, 4 en 5

AFSCHEID EN BEVESTIGING

 • Persoonlijke woorden ten afscheid door de voorzitter van de kerkenraad
 • Dankgebed
 • We zingen: Lied 362: 2 en 3
 • Opdracht en presentatie
 • Gelofte door nieuwe ambtsdragers
 • Antwoord van ieder persoonlijk
 • Bevestigingsgebed en handoplegging
 • Na iedere handoplegging zingen we Lied 814:
 • Wees gezegend, waar je ook heengaat, wees gezegend.
 • Aanvaarding door de gemeente (staande):
 • Zingen: Lied 687: 1 en 3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Wij gedenken Lena de Haan – van der Linden
 • Zingen: Lied 221: 1 en 3
 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor ZWO
 • Slotlied: Lied 700
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de kerk.

In de grote zaal is er gelegenheid om afscheid te nemen van de afgetreden ambtsdragers en om de nieuwe ambtsdragers te feliciteren. Natuurlijk onder het genot van koffie, thee of fris. 

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714