De Morgenster

Bij de morgendienst van 16 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Vandaag is het zondag Trinitatis, het feest van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest. Naar een schriftlezing over de Drie-eenheid kun je lang zoeken – die is er niet, omdat de Drie-eenheid pas een paar eeuwen later ‘bedacht’ en beleden is. Een poging om de grootheid van God in een beeld te vangen.
Ik wil vandaag over het beeld van de veelzijdigheid van God en over Godsbeelden nadenken aan de hand van twee teksten die traditioneel voor deze zondag op het rooster staan, met Spreuken 8:22-31 over de Wijsheid en met het geloofsgesprek tussen Jezus en Nikodemus uit Johannes 3:1-16. Vandaag mogen wij de verbondenheid met de Drie-eenheid ook vieren in het Avondmaal.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Arie de Bruijn
M.m.v.: een gelegenheidskoor voor het avondmaal
Lector: Erik Andeweg
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Psalm 8a,1.2.3.4.5.6 (in canon)
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 304,1.2.3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Spreuken 8,22-31
 • Zingen: Lied 846,1.2.4
 • Lezing: Johannes 3,1-16
 • Zingen: Lied 834,1.2.3
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: Lied 704,1.3

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:   ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed
 • Inzameling van de gaven bestemd voor de kerk
 • De avondmaalscollecte is bestemd voor de diaconie

DE MAALTIJD VAN DE HEER

 • Bij binnenbrengen brood en wijn zingen wij: Ik zal er zijn voor jou
 • Nodiging
 • Vredewens
 • Gezongen tafelgebed 403c
 • Gezamenlijk gebeden ‘Onze Vader’
 • Delen van brood en wijn
 • Dankgebed
 • Slotlied: Lied 425
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de solidariteitskas
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714