De Morgenster

Bij de morgendienst van 23 juni in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op zondag 23 juni stelt het leesrooster het Bijbelverhaal van de Genezing van de Bezetene uit Gerasa aan ons voor.
Ik vind dit een aangrijpend portret en ik denk dat menigeen die werkzaam is in de geestelijke gezondheidszorg, weet dat zulke mensen echt bestaan. Het verhaal geeft ons het ontluisterend beeld van de wijze waarop men destijds in het Midden Oosten omging met geesteszieken.
Daarnaast bevat het verhaal een verrukkelijk staaltje ironie. De man mag dan een dwaas zijn – hij weet feilloos Jezus correct te identificeren. Zoals wel vaker in de Bijbel zijn het de ‘losers’ en de ‘outcasts’ die begrijpen wat er feitelijk aan de hand is. Met de varkens die met open ogen de afgrond in lopen, heb altijd al medelijden gehad. Dit en wat het verder aan gedachten oproept, wil ik graag met u gaan overdenken.

Ds. Hans Reedijk.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Hans Reedijk uit Zeevang
Organist: dhr. Henk Groeneweg
Lector: mw. Cootje van der Zwaan
Er is kindernevendienst voor groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: De vreugde voert ons (280)
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: De wijze woorden (1001)

ROND HET WOORD.

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 832 (2x)
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Lucas 8, 26-39
 • Zingen: Hij ging van stad tot stad (391)
 • Uitleg en verkondiging
 • Meditatieve muziek
 • Zingen: In de veelheid van geluiden (283)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden v.:  ….zo bidden en zingen wij: (lied 368d)
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Nu wij uiteen gaan (423)
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de diaconie
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714