De Morgenster

Bij morgendienst van zondag 7 juli in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

Op deze zomerse zondag laten wij ons meenemen met de lofzang en de verwondering uit Psalm 8. Het is een psalm geboren uit eindeloze verwondering: over de aarde, over de mens in zijn kwetsbaarheid en teerheid en óók in zijn grootheid. En natuurlijk over God die alles zo wonderlijk heeft geschapen. Hoe en waar is deze psalm ontstaan en wat kunnen wij van deze psalm in onze tijd over verwondering leren? In deze dienst mogen wij het als gemeente vol uitzingen. Naast het orgel zal de band Sign of Light samen met de gemeente een paar liederen zingen en ten gehore brengen. Thema: Verwondering.

Birke Rapp.

Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de grote zaal, met koffie, thee, fris én lekkers.

Liturgie:

Voorganger: ds. Birke Rapp
Organist: Geert Ouweneel
m.m.v.: Sign of Light
Lector: Louis Lodder
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 8

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 62a (2x)
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: 216,1.2.3
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming …. zo bidden en zingen wij: (lied 301a)
 • Loflied: Lied 413,1.2.3

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Lied 8b,1.2.3.4.5
 • Gebed van de zondag
 • Lezing: Psalm 8 met beelden op de beamer
 • Zingen: Heerser over alle dingen (1e couplet: Sign of Light, daarna allen)
 • Uitleg en verkondiging: Verwondering
 • Meditatieve muziek: Hoe machtig is uw naam (Sela) - luisterlied
 • Zingen: Wonderwereld van geheimen (op de melodie van “Stilte over alle landen”)

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden: Dankgebed: Lied 876,1.2.4 (solo en allen om beurten)
 • Voorbeden
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de diaconie
 • Slotlied: Lied 978,1.3.4
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor kerkelijke gebouwen
 • Orgelspel

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714