De Morgenster

Bij de overstapdienst van zondag 14 juli in de Morgenster

Geschreven door webredactie. Gepost in Bij de diensten in De Morgenster.

In deze dienst gaat Marian Naafs voor.
Muzikale medewerking door Creative.
Thema: Je eigen spoor gaan.

Na de dienst is er in de grote zaal koffie, thee en fris en ruimte voor ontmoeting.
Van harte uitgenodigd!

Liturgie:

Voorganger: Marian Naafs
Met de overstappers Boaz, Markus, Thom, Emma en Lucca
Muzikale medewerking door Creative
Er is kindernevendienst voor de groepen 1 t/m 4

VOORBEREIDING

 • Welkomstwoord, door Thom
 • Stilte voor persoonlijke voorbereiding
 • Lied van inkeer: Lied 216
 • Bemoediging en groet
 • Aanvangslied: Lied 288
 • Over de dienst
 • Gebed om ontferming, door Lucca
 • Loflied: Lied 224 (in canon)

ROND HET WOORD

 • Gesprek met de kinderen
 • Zingen: Opwekking 121 – ‘De Here is mijn herder’
 • Gebed van de zondag, door Boaz
 • Een labyrint
 • Zingen: Opwekking: 797 – ‘Breng ons samen’
 • Lezing: Genesis 12: 1-9 door Markus
 • Zingen: Lied 805
 • Overdenking
 • Zingen: Lied 249 (in wisselzang met Creative)

OVERSTAPPEN

 • Inleiding
 • We zingen het overstaplied (melodie: Verbonden met vader en moeder)
 • Zingen: Opwekking 185 – ‘De Here zegent jou’
 • Overhandiging van een cadeau van de kindernevendienst
 • Welkom in de jeugdkerk

GEBEDEN EN GAVEN

 • Pastorale mededelingen
 • Gebeden, door Emma en haar moeder
 • Stil gebed – Onze Vader
 • Inzameling van de gaven, bestemd voor de kerk
 • Slotlied: Lied 423
 • Zegen
 • Bij de uitgang worden uw gaven gevraagd voor de Solidariteitskas

Kerk de Morgenster - Muilwijckstraat 1 - Papendrecht - 0786151714